Термини за тренинзи

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота Недела
Група 1
08:00 - 09:00
Група 1
08:00 - 09:00
Група 1
08:00 - 09:00
Група 5 и 6
09:00 - 10:00
Open Gym
09:00 - 11:00
Open Gym
17:00 - 18:00
Open Gym
17:00 - 18:00
Open Gym
17:00 - 18:00
Open Gym
17:00 - 18:00
Open Gym
17:00 - 18:00
Група 2
18:00 - 19:00
Група 5
18:00 - 19:00
Група 2
18:00 - 19:00
Група 5
18:00 - 19:00
Група 2
18:00 - 19:00
Група 3
19:00 - 20:00
Група 6
19:00 - 20:00
Група 3
19:00 - 20:00
Група 6
19:00 - 20:00
Група 3
19:00 - 20:00
Група 4
20:00 - 21:00
Група 4
20:00 - 21:00
Група 4
20:00 - 21:00

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

Сабота

Недела

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота Недела
Група 1
08:30 - 09:30
Група 1
08:30 - 09:30
Група 1
08:30 - 09:30
Група 4
09:00 - 10:00
Група 2
18:00 - 19:00
Група 4
18:00 - 19:00
Група 2
18:00 - 19:00
Група 4
18:00 - 19:00
Група 2
18:00 - 19:00
Група 3
19:00 - 20:00
Група 3
19:00 - 20:00
Група 3
19:00 - 20:00

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

Сабота

Недела

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота Недела
Група 1
08:00 - 09:00
Група 1
08:00 - 09:00
Група 1
08:00 - 09:00
Група 5
09:00 - 10:00
Група 6
17:00 - 18:00
Група 6
17:00 - 18:00
Група 6
17:00 - 18:00
Група 2
18:00 - 19:00
Група 2
18:00 - 19:00
Група 2
18:00 - 19:00
Група 3
19:00 - 20:00
Група 5
19:00 - 20:00
Група 3
19:00 - 20:00
Група 5
19:00 - 20:00
Група 3
19:00 - 20:00
Група 4
20:00 - 21:00
Група 4
20:00 - 21:00
Група 4
20:00 - 21:00

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

Сабота

Недела

No events available!
TIMETABLE
Close
Контакт

Елена: + 389 (78) 344 – 897

Атанас: + 389 (75) 631 – 667

Социјални мрежи
About